QBankin käyttö
Backend ja Frontend -käyttöliittymät
QBank muodostuu kahdesta erillisestä käyttöliittymästä: Hallintakäyttäjät (Administratorit ja editorit) hallinnoivat tiedostomassaa web-pohjaisella käyttöliittymällä, jota kutsumme Backendiksi. 
Toinen käyttöliittymä, Frontend, on tarkoitettu varsinaisen kuvapankin selaajille ja käyttäjille. Kukin frontend suunnitellaan asiakkaan visuaalisen identiteetin ja yksilöllisten käyttötarpeiden mukaiseksi. 

HALLINTAJÄRJESTELMÄ - BACKEND

Hallintajärjestelmää käyttää usein hyvin rajattu ryhmä yrityksen sisällä, esim. viestintäosasto. 
Backendissa hallinnoidaan mm. tiedostojen latausta, indeksointeja ja julkaisuja.Hallintajärjestelmään avulla voidaan muodostaa kuvakoosteita, Moodboardeja, järjestelmään ladatuista aineistoista.
Moodboardien avulla voidaan jaella aineistoa kolmansille osapuolille.


JULKINEN KUVAPANKKI - FRONT-END
Julkiseen kuvapankkiin julkaistut tiedostot näytetään frontendissä. Tiedostot voivat olla kunkin QBank käyttäjän tarpeiden mukaisesti esim. avoimia kaikille käyttäjille, täysin suljettuja yrityksen ulkopuolisille käyttäjille tai esim. osittain avoimia kirjautumista vaativia tiedostoja. 

Alla joitakin esimerkkejä erilaisista frontend-toteutuksista. Lisää esimerkkejä löytyy caset-kuvauksistamme >> 


Frontend

Imagebank Sweden


Frontend

Swedish Match Image Bank


Frontend

LG Nordic kuvapankki